Maa-aines

Soita ja tilaa (03) 38 38 207 tai pyydä tarjous!

Tampereen Autokuljetus Oy on Tampereen seudulla merkittävä soran, hiekan, murskeen, sepelin ja muiden maa- ja kiviainesten tuottaja, myyjä ja kuljettaja. Meiltä saat kuorma-autot myös maanajoon. Myymme maa- ja kiviainekset aina paikalle toimitettuna.

Tiedätkö paljonko tarvitset? Kokeile maa-aineslaskuria!

Kiviainekset käyttötarkoituksen mukaan

Talonrakennus:

 • Seulottu hiekka 0–8 mm: yleistäyttöihin kerrosvahvuus alle 300 mm
 • Välpätty sora 0–150 mm tai murske 0–90 mm: täyttökohteet kerrosvahvuus yli 300 mm
 • Murske 0–32 mm tai 0–56 mm: lisää rakenteen kantavuutta, tasaa alustaa esim. anturaa varten
 • Sepeli 8–16 mm: kapillaarisen kosteuden katkaisuun maavaraisen laatan alle, salaojatäyttöihin
 • Sepeli 16–32 mm: maasuodattimiin
 • Leikkihiekka: ”kakkuvarmaa” lasten hiekkalaatikoihin

Tie- ja piharakennus

 • Suodatinhiekka: tarkoitus estää alus- ja päällysrakenteiden sekoittuminen
 • Jakava murske 0–56 mm tai 0—90 mm: tie- ja piharakenteiden jakavat kerrokset
 • Kantavan kerroksen murske 0–20 mm, 0–32 mm tai 0–56 mm: jakavan kerroksen päälle, lisää rakenteen kantavuutta ja tasaa alustaa pintakerrokselle esim. asfaltti tai kiveys
 • Sepeli 6–12 mm tai 8–16 mm: pihateiden ja pihojen pintaan, rakennuksen seinän viereen
 • Kivituhka 0–3 mm tai 0–6 mm: pihateiden ja pihojen pintaan, pihalaattojen asennukseen
 • Sepeli 3–8 mm: talvella liukkauden estoon

 

Tampereen Autokuljetus Oy:n tuotteista rakennustuotedirektiivin edellyttämä CE-merkintä harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 13242 (Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset) mukaan on kalliomurskeilla KaM 0/16, 0/32, 0/56 ja 0/90 mm sekä kalliosepeleillä KaS 8/16 ja 16/32 mm. CE-merkintää edellytetään nimenomaan rakennustuotteilta, ei muissa käyttötarkoituksissa käytettäviltä maa- ja kiviaineksilta.